Mediácia – mimosúdne neformálne riešenie sporov, ktoré smeruje k vzájomnej dohode strán za účasti nestrannej osoby – mediátora.

Mediátor nerozhoduje autoritatívne, ale zmierlivým spôsobom vedie strany k nájdeniu najvhodnejšieho riešenia. Cieľom mediácie je uzavretie dohody, ktorá je prijateľná pre obe zúčastnené strany. Strany sú si teda „tvorcami svojej spokojnosti“ a ako tretia nezávislá strana budem na tejto ceste za najhodnejším riešením veľmi rada Vašou „bodkou za problémom“.

Kancelária OPTIMA FIDE realizuje mediáciu v rodinných a rozvodových kauzách ako napr. rieši dohodu rodičov o výkone rodičovských práv a povinností, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, styk rodičov s maloletým dieťaťom, a rôzne druhy sporov v rodine.